5 Simple Techniques For תגיש לי

למה? על מנת ללדת ילד ראשון בארץ (כן כן , תוך ויתור מודע מראש על אזרחות מלידה לילד הנ"ל) על מנת שקרובי המשפחה יוכלו להנות ממנו קצת.

ארץ יצורי הספר החופש הגדול עומד להסתיים והילדים שנעצו את מבטם במסכים השונים עומדים לחזור לשגרת בית הספר. רגע לפני, קחו אותם לפעילות ספרותית אקטיבית במרחק נגיעה "כך היו אמורים להתנהל להם חיי בשלוש השנים האחרונות. בריצוד, בכפילות.

רוב הציבור היהודי הוא מסורתי פלוס, ואני בסה"כ רוצה לסייע לכם להפוך את ישראל למדינה דתית אורתודוכסית, למה אתה מתעקש לשמור במדינה את מי שמפריעים לחזון הזה להתרחש?

ו. המדינה לא בדיוק מיטיבה עם אנשי ההייטק - מי שיזם יודע שהמדינה משקיעה פחות ופחות (מבחינת החלק היחסי) בעידוד יוזמות חדשות, בזמן שמדינות אחרות רק הולכות ומגדילות את החלק של השתתפות המדינה בעידוד סטרטאפים צעירים. 

אבל פה, בבלוג שלי, חוץ מכל מיני דברים שמחים, שאני מבטיחה גם הם יבואו, אני רוצה להזכיר לעצמי דברים שאני מפחדת לשכוח.

כתרך שלך יבוא לתעלתי על ברכיי, על מרפקיי, על מותניי וגחוני ואחרי יפחנו וזעקנו נסור לכמה דקות זה מזו

אבל אני מניח שכמו בארה"ב, מדובר כנראה בתואר אקדמי או מספר יחסית גדול של שנות נסיון במקצוע נדרש שעל-פיהם נקבע הניקוד, ואלו דברים שאין לכולנו (או לי לפחות, עדיין, בשנים הקרובות).

יופי, עכשיו נותר רק לספור את הצעדים “אחד, שתיים, שלוש.. איזה מזל שכיילתי צעדים”, הרהר, כשהגיע בצעד האחרון לגרם מדרגות לולייני.

גורל מדינת ישראל בשנות האלפיים, יוכרע על פי שדה החינוך, עליו ניפול או נקום. הבין זאת רבין ז”ל, כאשר השווה את תקציב החינוך לתקציב הביטחון.

מי קבע שהיעוד שלה הוא להיות מדינה יהודית אורתודוכסית? more info במגילת העצמאות המילה 'דתית' לא מוזכרת כלל.

Slideshare employs cookies to boost operation and general performance, also to provide you with appropriate promoting. If you carry on browsing the website, you comply with the use of cookies on this website. See our Person Settlement and Privateness Plan.

הוא היה הולך בכיתה ונוהם נהמות, כמו חית טרף. אנו רעדנו ממנו ובחדרי חדרים כינינו אותו הטורף. כאשר לא הגיע לשיעורים הפצנו שמועה, שהלך לצוד.

דין מימש את הפוטנציאל של הכנסת האורחים כמצופה והזמין אותי לצ'יסר של קמפרי.

בעניין הזה, הבוס הקודם שלי , שבנוסף על היותו איש מאד חכם גם ידע והצליח לנהל ולהזיז מערכות גדולות, נהג תמיד לומר - אל תסבירו לי למה לא אלא איך כן.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Simple Techniques For תגיש לי”

Leave a Reply

Gravatar